ustawa o komornikach sadowych i egzekucji

Artykuł internetowy na rzecz wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego wyjątkowo pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego.

Środki prawne postępowaniu


Artykuł internetowy z egzekucji nieruchomości przeznaczona jest na rzecz pracowników egzekucji administracyjnej i sądowej pracowników organów wierzycieli publicznych radców.

Zobacz więcej

Zmiany postępowaniu egzekucyjnym


Artykuł internetowy niniejsza ma na celu zbliżanie się odbiorcom skomplikowanej i w zasadzie interdyscyplinarnej kwestii prowadzenia za granicą szeroko pojętych egzekucyjnych.

Zobacz więcej

Egzekucja nieruchomości


Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jedynka ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez.

Zobacz więcej

Egzekucja administracyjna obowiązków


Opracowanie internetowe obejmuje kompendium znajomości z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom jakim sposobem i praktykom. Prezentuje ono w sposób.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Monitoring wizyjny zabezpieczenia organizacyjne i Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny zabezpieczenia organizacyjne i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują.

Kategoria: RODO
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Spółka z oo a pożyczka z tarczy i odpowiedzialność

Spółka z o.o. a pożyczka z tarczy i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 także wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego zadłużenia gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych albo przerwanych łańcuchów.

Kategoria: Dla spółek
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

foto

Elektronizacja zamówień publicznych złożenie

Elektronizacja zamówień publicznych złożenie oferty i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

foto

jak sprawdzić Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek

jak sprawdzić Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

foto

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy jest obowiazkowa na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

foto

Przeczytaj co można wpuścić w

Przeczytaj co można wpuścić w koszty aktywności gospodarczej wstąpienie w życie artykułów połączonych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski interes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

foto

Audyt zamówień i od jakiej kwoty zamówienia publiczne

Audyt zamówień i od jakiej kwoty zamówienia publiczne 2018 i elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy.

Kategoria: Audyt
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

foto

Prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także związanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

foto

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest przychodem

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest przychodem w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało wiązka tarczy antykryzysowej, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, iżby ją uzyskać, a zarówno w który sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka.

Kategoria: Prawo pracy
Dodany: 2020-05-21
Komentarze: 0

foto

kiedy świadczenie postojowe w maju w Tarcza antykryzysowa

kiedy świadczenie postojowe w maju w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w.

Kategoria: Prawo pracy
Dodany: 2020-05-21
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Artykuł internetowy na rzecz wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, wyjątkowo pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych na co dzień w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Olszanowski krok po kroku omawia przebieg postępowania egzekucyjnego i podpowiada, o czym warto pomnieć na każdym jego etapie. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych naświetla m.in.:- kim jest wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym i co trzeba do jego obowiązków,- jakże prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy,- kiedy i na jakiej podstawie organ egzekucyjny może zainicjować egzekucję,- w jaki sposób strony postępowania mogą władać działania organu egzekucyjnego,- kiedy procedura egzekucyjne trzeba umorzyć. Artykuł tłumaczy fundamentalne zadania egzekucji administracyjnej, wątpliwości legislacyjne dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego, kompetencji podmiotów biorących udział w egzekucji, prawidłowości tytułu wykonawczego, udzielania informacji organom egzekucyjnym, przesłanek przerwania toku postępowania, z uwzględnieniem poglądów nauki i najnowszej linii orzecznictwa sądowego. Szczególny ścisk został umieszczony na wyobrażenie sytuacji organu gminy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w związku z wykonywanymi poprzez gminy zadaniami, między innymi w sferze utrzymania czystości i porządku. Egzekucja z nieruchomości jest w najwyższym stopniu rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się nader dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. Lektura w przystępny sposób naświetla wieloetapową i skomplikowaną procedurę egzekucji z nieruchomości, na którą składają się: zajęcie nieruchomości, opis i oszacowanie, licytacja wspólnie z przybiciem dodatkowo przyznanie własności. Opisuje zarówno niezbędne działania po zakończeniu egzekucji, jakże np. przeprowadzenie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Niniejsze opracowanie internetowe stanowi rzeczowy przewodnik dla pracowników organów wierzycielskich i organów egzekucyjnych na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Artykuł internetowy zwracana jest także do potencjalnych zobowiązanych, ponieważ opisuje ich sytuację procesową.

Czytaj więcej